...

...

TV • Episode 1/2013 
 • Episode 2/2013 
 • Episode 3/2013 
 • Episode 4/2013 
 • Episode 5/2013 
 • Episode 6/2013 
 • Episode 7/2013 
 • Episode 8/2013 
 • Episode 9/2013 
 • Episode 10/2013 
 • Episode 11/2013 
 • Episode 12/2013 
 • Episode 13/2013 
 • Episode 14/2013 
 • Episode 15/2013 
 • Episode 16/2013  
 • Episode 1/2014 
 • Episode 2/2014 
 • Episode 3/2014 
 • Episode 4/2014 
 • Episode 5/2014 
 • Episode 6/2014
 • Episode 7/2014
 • Episode 8/2014
 • Episode 9/2014
 • Episode 10/2014 
 • Episode 11/2014 
 • Episode 12/2014 


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.