...

...

28 maja 2015

Berlinale - photos

[PL]: W lutym 2015 na festiwalu filmowym w Berlinie aktorom zrobiono kilka zdjęć, w tym także Amy. Autorem fotografii jest Andreas Rentz.

[EN]: In February 2015 at Berlinale actors were photographed by Andreas Rentz. There are also photos of Amy:
® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*photos by Andreas Rentz

17 maja 2015

Lidköping 2015

[PL]: 16 maja Amy miała koncert w Lidköping. Oto kilka zdjęć. :)

[EN]: On 16th May Amy had a concert in Lidköping. There are a few photos. :)

® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*photos: instagram.com/xeelinax, instagram.com/meri_adoc, instagram.com/sandraasanovski.