...

...

19 kwietnia 2015

Karlshamn 2015

[PL]: 18 kwietnia 2015 Amy zaśpiewała na gali Världens Barn w teatrze w Karlshamn. Na imprezie charytatywnej obecny był chór dzieci, który towarzyszył artystce podczas występu.

[EN]: On 18th April 2015 Amy sang on Världens Barngala in Stadsteatern in Karlshamn. There was a choir of kids singing together with her during the performance at the charity event.
® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*photos: instagram.com/itsamydiamond, facebook.com/varldensbarngala, sydostran.se
*videos:  instagram.com/itsamydiamond, facebook.com/varldensbarngala