...

...

17 stycznia 2015

Amy o presji na ukazywanie seksualności / Amy about pressure of being sexy

[PL]: 9 stycznia Amy udostępniła na swoim koncie Instagram obrazek z jej własnym cytatem wypowiedzianym w wywiadzie. Dopisała do tego opinię na ten temat co wywołało rozgłos. Wraz z naszą przyjaciółką Sofie postanowiłyśmy Wam to przetłumaczyć.


"Dziękuję Skapelsen.com za piękne słowa, które dziś umieściliście na swojej stronie! Cieszę się, że opublikowaliście dokładnie ten mój cytat!

Czy wy też widzicie narzucanie oczekiwań wobec kobiet, które stały się artystkami w młodym wieku? Ciągłe spodziewanie się tego, że powrócą z nowym hiper-zseksualizowanym wizerunkiem? Aby zostać zaakceptowaną jako kobieta muszą pokazać swoje ciało. Jesteście dorosłymi kobietami, bez znaczenia ile ubrań zdecydujecie się założyć. Zasługujecie na tyle samo szacunku bez różnicy czy wyrażacie swą seksualność, czy nie. MOŻEMY ROBIĆ, CO CHCEMY i nie powinnyśmy czuć żadnej presji z niczyjej strony. Uważam tą całą sprawę za bardzo interesującą odkąd zaczęłam dostawać o tym sporo pytań. Od szesnastego roku życia słyszałam pytania, których głównym tematem było mniej więcej "Kiedy wreszcie wydasz swój dojrzały i seksowny album?" To tak, jakby bycie dorosłym automatycznie sprawiało, że chcemy być seksualne w tym co robimy. Powinnyście być gotowe na bycie taką osobą i to nie podlega dyskusji, ale z drugiej strony powinno się móc również wybrać, czy chce się nią być, czy nie i nie możecie być nękane pytaniami. Moim zdaniem jest to dziwne, jak dużo oczekuje się od dziecka, które nie stało się jeszcze kobietą. Słyszałam takie pytania odkąd byłam w szkole średniej i nie zaczęłam jeszcze szkoły wyższej.

Dużo o tym myślałam i dawno temu doszłam do wniosku, że nie muszę nikomu niczego udowadniać. Chcę, żebyście sobie to przypomniały. Wiecie kim jesteście i to wystarczy". Jedna z właścicielek tego bloga - Joanna wysłała do różnych portali medialnych screena tej wypowiedzi co sprawiło, że kilka napisało na tej podstawie artykuły. Oto dwa z nich:
Nyheter24
Expressen


[EN]: On 9th January Amy shared on her Instagram a picture with her own quote said in an interview. She wrote her opinion about this which brought publicity. We decided to translate it together with our friend Sofie.


"Thank you Skapelsen.com for the lovely words today on you site! I'm so happy you chose to publish this exact quote by me!

Are you also seeing a pattern amongst expectations being put on women who have become artists at a young age? That it's expected that they are gonna come back with this new hyper-sexualized image? Almost as if you have to show off your body in order to be accepted as a woman. You are an adult and female no matter how much clothing you decide to put on. You deserve the same amount of respect whether  or not you're being sexual in the way you express yourself or not. WE CAN DO WHAT WE WANT and we shouldn't have that kinda pressure from any direction. I find this whole thing very interesting since I get questions about this alot. Ever since I was 16 years old I've gotten questions where the main focus is more or less "But when is your adult and SEXY album coming out?" As if being an adult automatically makes you want to be sexual in what you do. You should be able to be sexual and not be questioned, and you should also be able to choose not to be without people asking questions. My point is that it's weird how many expectations are being put on a child who hasn't even become a woman yet. I've heard these types of questions since I was in highschool and hadn't even started college yet.

I have thought about this alot, and I came to the conclusion many years ago that I don't have to prove anything for anyone. And I want you to remind yourself that. Whatever is may be. Whatever comments you get that put you down. You never have to prove anything to anyone. You know who you are and that's enough".One of the owners of this blog - Joanna sent a screenshot of this statement to different web portals and a few of them wrote articles about it. There are two of them:
Nyheter24
Expressen


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*info: Amy Diamond's Instagram
*photos: twitter.com/amydiamond