...

...

11 lipca 2014

Kristianstad

[PL]: 10 lipca 2014 był kolejnym dniem występowania Amy w Kristianstad. Oto kilka zdjęć z jej koncertu.

[EN]: 10th July 2014 was a next day of Amy's performing in Kristianstad. There are a few photos of the concert.
® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
* photos:  facebook.com/amydiamondnews.