...

...

12 kwietnia 2014

Gomorron Sverige 2014

[PL]: Telewizja SVT i #dinröst "twój głos" bada szkoły i organizuje nominacje na najlepszych nauczycieli pragnąc wyrazić uznanie za ich pracę i poświęcenie. O wyrażenie swojej opinii poproszona została Amy Diamond, która wybrała swoją byłą nauczycielkę Åse Norman i 10 kwietnia 2014 obydwie pojawiły się w programie Gomorron Sverige oraz udzieliły wywiadu.

[EN]: Swedish television SVT and #dinröst "your voice" checks schools and organizes nominations for the best teachers to admire their work. Amy Diamond was asked to express her opinion. She chose her former teacher Åse Norman and on 10th April 2014 both of them were interviewed in Gomorron Sverige.


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
* Photo: instagram.com/itsamydiamond