...

...

28 kwietnia 2014

Foto: Pernilla Andersson

Wrzesień/September 2013


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*photos by Pernilla Andersson http://www.pernillaandersson.se/