...

...

6 marca 2014

Silija 2014

[PL]: 4 marca 2014 roku Amy Diamond zaśpiewała na koncercie na szwedzko-fińskim statku, który płynął do Helsinek. Od jednego z obecnych tam fanów dostałyśmy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

[EN]: On 4 March 2014 Amy Diamond sang on a concert on Swedish-Finnish boat which was sailing to Helsinki. We got a few photos from one of fans.


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*photos: http://instagram.com/itsamydiamond, from Jasu.