...

...

14 października 2013

Your Love - Jnytt.se(PL):Amy Diamond wypuszcza nowy singiel w środę. Po raz pierwszy sama napisała piosenkę, co według niej było całkiem nowym doświadczeniem.

Po okresie milczenia Amy wypuszcza nowy singiel Your Love. Piosenka w pewnym sensie przypomina jej poprzednie, jednak słychać tam też coś nowego.
- Zdecydowałam się użyć więcej gitary akustycznej i perkusji, z elementami stylu elektronicznego - mówi Amy.

Długi proces
Po raz pierwszy w swojej karierze, Amy napisała piosenkę samodzielnie. Muzykę skomponował George Nakas. Współpraca idzie bardzo dobrze, a Amy skomponowała części utworu na napisanej muzyce.
- Chciałabym się dowiedzieć, jak to jest samemu tworzyć muzykę, ale same pisanie piosenek było już długim procesem.
To jest dokładnie to, co robiła przez ostatni czas. Jest autorką własnego materiału, który w przyszłości zamierza wydać jako album lub EP.
- Pisałam tylko pod wpływem moich emocji, bez żadnej presji. Starałam się być wolna w jak największym stopniu. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi, kiedy posłuchacie piosenki.
Amy zwraca uwagę również, że wypróbowanie własnego stylu jest niezwykłą zabawą i to było jej celem z nową piosenką. Nadal pisze swoje utwory i ma nadzieje wydać ich zbiór w przyszłości.


(EN): Amy Diamond is releasing a new single on Wednesday. For the first time, she has written the song by herself, which according to her has been a completely new experience.


After the time of silence Amy is releasing a new single Your Love. The song is a little similar to her previous songs, but a little different.
- I have chosen to use more of the acoustic guitar and drums, with elements of electronic style - Amy says.

A long process
For the first time in her career, Amy wrote the song by herself. The music is composed by George Nackas. The partnership has been very good and she has built parts of the song on the written music.
- I would like to learn how to produce the music, but it has already been a long process to write their own songs.
That is exactly what she has been doing recently. She has written her own material , whichshe hopes to release in the future as an album or EP.
- I have written songs only by my emotions, without any pressure. I have tried to be as free as it's possible. I hope you will be happy when you listen to the song.
She also points out that it 's fun to try out a new style, and it was her goal with the new song. She continues to write songs and hopes to release a collection of her own songs in the future.

® Notatka przetłumaczona przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note translated by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
* Photo: Pernilla Andersson
* Info: jnytt.se