...

...

30 października 2013

Your Love - Lyric Video

(PL): Dzisiaj Amy opublikowała na Youtube video Your Love wraz z tekstem piosenki! Możesz posłuchać i oglądnąć ją poniżej.

(EN): Today Amy posted on Youtube a video of Your Love with lyrics! You can listen and watch the song below.


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.

Härliga Hund


(PL): 24 października wyszedł nowy numer magazynu o psach "Härliga Hund" z Amy Diamond i jej psem Penny'm na okładce. W gazecie znajdują się też 4 strony artykułu o Amy - "Penny gör mig så lugn" (Penny tak bardzo mnie uspokaja).

Magazyn kosztuje 55 koron szwedzkich (około 27 zł).

Aby zamówić kliknij w ten link: KUP TUTAJ!!!

(EN): On 24th October a new number of the magazine "Härliga Hund" with Amy Diamond and her dog Penny on the front cover came out. There are 4 pages with the article about Amy - "Penny gör mig så lugn" (Penny makes me so calm). 

The magazine costs 55 kr. 

To order it, click in this link: BUY HERE!!!

Zdjęcia z artykułu udostępnił nasz przyjaciel Tom. Serdecznie dziękujemy! :)

Photos of the article shared by our friend Tom. Thank you so much! :)

® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note translated by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
* Photos: cover from twitter.com/amydiamond, article's photos from Tom.
* Info: harligahund.se

19 października 2013

Lidköping

(PL): 19 października 2013 Amy wystąpiła w Lidköping. 
(EN): On 19th October 2013 Amy performed in Lidköping.


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela. 
Photos: nlt.seinstagram.com/frogemark.

17 października 2013

Your Love is released!!!


(PL): 16 października wyszedł nowy singiel Your Love! Po 22 października wysłano płytę z singlem do tych, którzy zamówili ją wstępnie w oficjalnym sklepie Amy - wraz z autografem.

- Zamów singiel z autografem w sklepie Amy,
- Kup na iTunes ,
- Posłuchaj na Spotify 


(EN): On 16th October Amy's new single Your Love was released! After 22th October CD-single was sent to people who pre-ordered it in Amy's official web-shop - with an authograph.

- Order the signed single in Amy's web-shop,
- Buy it on iTunes,
- Or listen to it on Spotify

NEWS: Amy wróciła do łyżwiarstwa po 9 latach! 20 października dodała krótki filmik z Töreboda, gdzie spędziła dzień z przyjaciółkami.

Amy is back to skating after 9 years! She added a short video on 20th October from Töreboda, where she spent a day with her friends.


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
* Photos & Video: instagram.com/itsamydiamond

15 października 2013

Scandipop: Your Love (Fragment)

"Po wieczności z dala od muzyki, Amy Diamond powraca w tym tygodniu z nowym singlem Your Love, który będzie wydany w środę. Przed tym jednak, daje czytelnikom Scandipop jego zapowiedź. Zwiastun, fragment. Przebłysk.

Pomimo czasu spędzonego z dala od popu, Amy nie zmieniła się zbytnio w Your Love. Piosenka jest oczywiście nieco bardziej dojrzała, niż Thank You, It's My Life (i wszystkie poprzednie). Nie słychać tam jednak zbyt wiele dojrzałości muzycznej, aby była nie do poznania. To nadal Amy Diamond, tylko starsza o parę lat, tak jak i jej brzmienie. Ale w ramach tego brzmienia można powiedzieć, że wciąż ma ten sam gust, jeśli chodzi o pop. Dobry gust.

Your Love to prosta, chwytliwa melodia, która nie potrzebuje ponownego odsłuchania, żeby zacząć ją nucić. Ale w naszym wypadku, trzeba ją powtarzać. Głupio byłoby nie słuchać dalej tak świetnego utworu, którym można się naprawdę cieszyć. Szczególnie dającego dużo powodów do radości." - Scandipop.Już teraz - możecie posłuchać 1-minutowego fragmentu Your Love pod artykułem na Scandipop.co.uk! 
(KLIKNIJ TUTAJ)


"After an eternity away from music, Amy Diamond finally returns this week with a new single released on Wednesday, Your Love. Before that though, she’s giving Scandipop readers a preview of it. A teaser, a taster, a snippet. A glimpse.

Despite the time she’s spent away from pop, she’s thankfully not changed it up too much on Your Love. It’s obviously a bit more mature than the likes of Thank You and It’s My Life (and all that came before them). But it’s not too much of a musical maturity so as to make her unrecognisable. No, this is still Amy Diamond. She’s just aged a few years. As has her sound. But within that sound you can tell that she still has the same taste in pop. Good taste.

Your Love is a straight up, catchy tune that doesn’t need repeat plays in order for you to be able to hum it. But in our case, Your Love HAS needed repeat plays. Because it’s silly not to keep playing a great song that you really enjoy. And this one in particular gives a serious case of the happys" - Scandipop.

Right now - you can listen to a minute long teaser of Your Love under the article on Scandipop.co.uk! 
(CLICK HERE)


® Notatka przetłumaczona przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note translated by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela. 
* Photo & Info: Scandipop.co.uk.

Sveriges Radio / Jönköpings Posten

(PL): Ostatnio wydała piosenkę 4 lata temu. Jutro nadchodzi czas, kiedy wydaje ponownie. I to jest dzień, na który piosenkarka Amy Diamond długo czekała.

- Jutro wydaję nowy singiel - powiedziała Amy szczęśliwie i wyczekująco.
Czekała i pracowała nad nowym singlem bardzo długo.
- To wspaniałe uczucie.
Jak dawno temu zrobiłaś coś nowego?
- Ostatnim razem w mojej karierze muzycznej wydałam album z moimi największymi przebojami,  to było trzy lata temu. A najnowszą piosenkę wydałam 4 lata temu.

Dzisiaj rano w P4 Amy opowiedziała o swojej pracy jako prezenterka dziecięcej telewizji, jak jest rozpoznawalna w mieście, dlaczego tęskni za swoją szkołą, o fryzurze Hasse Pettersson oraz oczywiście o swojej nowej roli jako autorka tekstów piosenek. - Jest to bardziej nerwowe, ale w zabawny sposób.

Nowy singiel nazywa się "Your Love", a autorem oprócz Amy jest też George Nakas.


(EN): It was 4 years ago when she released a new song recently. Tomorrow it's time when she does it again. And Amy Diamond has been waiting for this day so long. 

- Tomorrow I'm releasing  a new single -  told Amy happily and expectantly
She has waited a long time and worked a long time with the new single.
- And it feels great.
- When did you do anything new recently?
- Last time in my music career I released a Greatest Hits album, it was three years ago. And four years ago I released a new song.

Today's morning in P4 Amy said about her job as a presenter of children's television, how  it is being recognized in the town, why does she miss her school, about Hasse Pettersson's hairstyle and of course about her new role as a songwriter.

- There will be a little more nervous, but in a fun way.

The new single is called Your Love and the author of the song besides Amy is also George Nakas.


POSŁUCHAJ WYWIADU PO SZWEDZKU /

LISTEN TO THE INTERVIEW IN SWEDISH

® Notatka przetłumaczona  przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note translated by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*Photos: sverigesradio.se,  jpbild.se, jonkipingsposten.se

14 października 2013

Your Love - Jnytt.se(PL):Amy Diamond wypuszcza nowy singiel w środę. Po raz pierwszy sama napisała piosenkę, co według niej było całkiem nowym doświadczeniem.

Po okresie milczenia Amy wypuszcza nowy singiel Your Love. Piosenka w pewnym sensie przypomina jej poprzednie, jednak słychać tam też coś nowego.
- Zdecydowałam się użyć więcej gitary akustycznej i perkusji, z elementami stylu elektronicznego - mówi Amy.

Długi proces
Po raz pierwszy w swojej karierze, Amy napisała piosenkę samodzielnie. Muzykę skomponował George Nakas. Współpraca idzie bardzo dobrze, a Amy skomponowała części utworu na napisanej muzyce.
- Chciałabym się dowiedzieć, jak to jest samemu tworzyć muzykę, ale same pisanie piosenek było już długim procesem.
To jest dokładnie to, co robiła przez ostatni czas. Jest autorką własnego materiału, który w przyszłości zamierza wydać jako album lub EP.
- Pisałam tylko pod wpływem moich emocji, bez żadnej presji. Starałam się być wolna w jak największym stopniu. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi, kiedy posłuchacie piosenki.
Amy zwraca uwagę również, że wypróbowanie własnego stylu jest niezwykłą zabawą i to było jej celem z nową piosenką. Nadal pisze swoje utwory i ma nadzieje wydać ich zbiór w przyszłości.


(EN): Amy Diamond is releasing a new single on Wednesday. For the first time, she has written the song by herself, which according to her has been a completely new experience.


After the time of silence Amy is releasing a new single Your Love. The song is a little similar to her previous songs, but a little different.
- I have chosen to use more of the acoustic guitar and drums, with elements of electronic style - Amy says.

A long process
For the first time in her career, Amy wrote the song by herself. The music is composed by George Nackas. The partnership has been very good and she has built parts of the song on the written music.
- I would like to learn how to produce the music, but it has already been a long process to write their own songs.
That is exactly what she has been doing recently. She has written her own material , whichshe hopes to release in the future as an album or EP.
- I have written songs only by my emotions, without any pressure. I have tried to be as free as it's possible. I hope you will be happy when you listen to the song.
She also points out that it 's fun to try out a new style, and it was her goal with the new song. She continues to write songs and hopes to release a collection of her own songs in the future.

® Notatka przetłumaczona przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note translated by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
* Photo: Pernilla Andersson
* Info: jnytt.se

13 października 2013

Vällingby City 2013

(PL): 29 września 2013 Amy miała koncert w Vällingby. Spotkała tam wielu wspaniałych młodych fanów. Poniżej mamy kilka zdjęć oraz filmik z "It's my life".

(EN): On 29th September 2013 Amy had a concert in Vällingby. She met a loto wonderful young fans there. There are a few photos and "It's my life" video below.


   

® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note translated by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela. 
* Photos: instagram.com/amydiamond, instagram.com/nissebielfeld, instagram.com/jollexz, instagram.com/vallingbycity

12 października 2013

Barnsjukhusets Dag På Liseberg

(PL): 22 września 2013 Amy Diamond była na Barnsjukhusets Dag (Dzień Szpitala Dziecięcego) w mieście Liseberg. Jest to coroczna impreza, gdzie sławni artyści, gwiazdy telewizyjne i sportowe spotykają się z dziećmi, aby rozmawiać z nimi, robić zdjęcia i podpisywać autografy.

(EN): On 22nd September 2013 Amy Diamond was at Barnsjukhusets Dag in Liseberg. This is an event which takes place every year, where famous artists, TV- and sport celebrities meet the kids to talk with them, take photos and sign autographs.

® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note translated by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela.
*Photos: facebook.com/Barnsjukhuset, instagram.com/itsamydiamond.  
* Info: facebook.com/Barnsjukhuset, barnsjukhuset.nu/barnsjukhusets-dag-pa-liseberg.

10 października 2013

Amy Diamond & Hanna Lindblad - Diamonds

(PL): W piątek, 20 września Amy była gościem programu Doobidoo. Razem z Hanną Lindblad zaśpiewała cover Rihanny - "Diamonds". Jeśli chcesz zobaczyć cały odcinek, kliknij tutaj.

(EN): On Friday, 20th September Amy was a guest in a TV-show Doobidoo. She sang Rihanna's cover "Diamonds" together with Hanna Lindblad. If you want to watch a full episode, click here.--> CAŁY ODCINEK / FULL EPISODE <--

® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela. 
* Zdjęcia / Photos: fotoscenen.se, twitter.com/amydiamond, amydiamond.se