...

...

12 września 2013

AmyDiamond.com

(PL): Dziś po raz pierwszy została odsłonięta oficjalna strona Amy Diamond po radykalnym remoncie. Strona wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Są na niej nowe zdjęcia i możliwości. Całość wygląda bardzo przejrzyście i estetycznie i wkrótce zostanie uzupełniana o nowe informacje.

(EN): Today an official Amy Diamond's website was opened for the first time before repairs. The web page looks completely different than till now. There are new photos and options. The whole site is very clear and aesthetic and it will be completed with new information soon.


® Notatka napisana przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela. 
* zdjęcia/photos: amydiamond.com