...

...

22 sierpnia 2013

Skansen 2013

(PL): Amy wystąpiła na Allsångu w Skansenie już drugi raz tego lata, 4 sierpnia. Oto kilka zdjęć z koncertu.

(EN): Amy performed in Allsång på Skansen for the second time this summer, on 4th August. There are a few photos from the concert.


® Notatka przetłumaczona przez nas osobiście. Zakaz kopiowania. Jeżeli spotkasz się w internecie z identycznym tekstem - wiedz, że jest on kradziony. Joanna i Izabela. // Note written by us. Don't copy. If you notice an identical text somewhere on the internet - it's stolen. Joanna and Izabela. 
* Zdjęcia / photos: instagram.com/itsamydiamond, facebook.com/amydiamondnews.